AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi mắc điện trở R1 = 4 W vào hai cực của nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ I1 = 0,5 A. Khi mắc điện trở R2 = 10 W thì dòng điện trong mạch là I2 = 0,25 A. Điện trở trong r của nguồn là

  • A. 1 W.          
  • B. 2 W. 
  • C. 3 W.  
  • D.  4 W.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>