AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi mắc các điện trở song song với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ

  • A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất trong đoạn mạch.
  • B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất trong đoạn mạch.
  • C. bằng trung bình cộng các điện trở trong đoạn mạch.
  • D. bằng tổng của điện trở lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn mạch.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>