YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện gồm 2 điện trở 10 W và 30 W ghép nối tiếp bằng 20 V. Cường độ dòng điện qua điện trở 10 W là

  • A. 0,5 A.  
  • B. 0,67 A.      
  • C.  1 A.   
  • D. 2 A.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 21345

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA