AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

  • A. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.
  • B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.
  • C. không phụ thuộc vào điện trở mạch ngoài.
  • D. lúc đầu tăng sau đó giảm khi điện trở mạch ngoài tăng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>