RANDOM
 • Câu hỏi:

  Một bộ nguồn có ba nguồn giống nhau mắc nối tiếp. Mạch ngoài là một điện trở không đổi. Nếu đảo hai cực của một nguồn thì

  • A. độ giảm hiệu điện thế ở điện trở trong của bộ nguồn không đổi.
  • B. cường độ dòng điện trong mạch giảm đi hai lần.
  • C. hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở mạch ngoài giảm đi ba lần.
  • D. công suất tỏa nhiệt trên mạch ngoài giảm đi bốn lần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA