AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một bếp điện 115 V - 1 kW bị cắm nhầm vào mạng điện 230 V được nối qua cầu chì chịu được dòng điện tối đa 15 A. Bếp điện sẽ

  • A. có công suất toả nhiệt ít hơn 1 kW.
  • B. có cóng suất toả nhiệt bằng 1 kW.
  • C. có công suất toả nhiệt lớn hơn 1 kW.
  • D. nổ cầu chì.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>