AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một mạch điện kín gồm nguồn điện có điện trở trong đáng kể với mạch ngoài là một biến trở. Khi tăng điện trở mạch ngoài thì cường độ dòng điện trong mạch

  • A. tăng. 
  • B. tăng tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.
  • C. giảm.   
  • D. giảm tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>