YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện gồm 4 điện trở 6 W mắc song song  là 12 V. Dòng điện chạy qua mỗi điện trở bằng

  • A.  0,5 A      
  • B. 2 A.   
  • C. 8 A.  
  • D. 16 A.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21353

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON