YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sự sống trên Trái đất được hình thành qua những giai đoạn: 

  • A. Tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học
  • B. Tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học
  • C. Tiến hóa hóa học, tiến hóa sinh học 
  • D. Tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sự sống trên Trái đất được phát sinh qua 2 giai đoạn: tiến hóa hóa học và tiến hóa tiền sinh học, cụ thể:

  • Tiến hóa hóa học: quá trình tổng hợp các chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ nhờ nguồn năng lượng tự nhiên.
  • Tiến hóa tiền sinh học: là quá trình hình thành mầm mống sống đầu tiên đánh dấu bằng sự xuất hiện của tế bào nguyên thủy.

  Sự phát triển của sự sống thể hiện qua quá trình tiến hóa sinh học

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 131109

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON