AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây là minh chứng rằng trong tiến hóa thì ARN là tiền thân của axitnuclêic mà không phải là ADN?

  • A. ARN chỉ có 1 mạch
  • B. ARN có loại bazơnitơ Uaxin
  • C. ARN nhân đôi mà không cần đến enzim
  • D. ARN có khả năng sao mã ngược

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>