YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Côaxecva được hình thành từ:

  • A. Pôlisaccarit và prôtêin
  • B. Hỗn hợp 2 dung dịch keo khác nhau đông tụ thành
  • C. Các đại phân tử hữu cơ hoà tan trong nước tạo thành dung dịch keo
  • D. Một số đại phân tử có dấu hiệu sơ khai của sự sống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Côaxecva được hình thành từ: Các đại phân tử hữu cơ hoà tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2144

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON