AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Côaxecva được hình thành từ:

  • A. Pôlisaccarit và prôtêin
  • B. Hỗn hợp 2 dung dịch keo khác nhau đông tụ thành
  • C. Các đại phân tử hữu cơ hoà tan trong nước tạo thành dung dịch keo
  • D. Một số đại phân tử có dấu hiệu sơ khai của sự sống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>