YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vào lúc 10h45 ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã diễn ra sự kiện gì?

  • A. Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện.
  • B. Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.
  • C. Xe tăng và bộ binh của ta tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các Sài Gòn.
  • D. Đánh dấu chiến dịch Hồ Chí Minh hoàn toàn thắng lợi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98134

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON