YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong chiến lược “Chiến tranh Cục bộ” đế quốc Mĩ đã mở rộng phạm vi chiến tranh như thế nào?

  • A. Ra toàn miền Nam.       
  • B. Ra cả miền Bắc.
  • C. Ra toàn Đông Dương.          
  • D. Ra toàn miền Nam và Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98129

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON