YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sơ đồ mạch điện có dạng như hình vẽ, điện trở R = 40W, cuộn thuần cảm \(L=\frac{3}{10\pi }(H)\) , tụ điện \(C=\frac{10^{-3}}{7\pi }(F)\) . Điện áp \(u_{AF}=120cos(100\pi t)\) (V).

   Biểu thức của cường độ dòng điện qua mạch nào sau đây đúng: 

  • A. \(i=2,4cos(100\pi t-\frac{37\pi }{180})(A)\)
  • B. \(i=2,4cos(100\pi t-\frac{3\pi }{180})(A)\)
  • C. \(i=2cos(100\pi t-\frac{37\pi }{180})(A)\)
  • D. \(i=2,4cos(200\pi t-\frac{37\pi }{180})(A)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cảm kháng: 

  \(Z_L=\omega L=100\pi.\frac{3}{10\pi }=30\Omega\)

  Dung kháng: 

  \(Z_C=\frac{1}{\omega C}=\frac{1}{100\pi.\frac{10^{-3}}{7\pi }}=70\Omega\)

  Tổng trở: 

  \(\begin{array}{l}
  Z = \sqrt {{R^2} + {{({Z_L} - {Z_C})}^2}} \\
   = \sqrt {{R^2} + {Z_L}2} \\
   = \sqrt {{{40}^2} + {{30}^2}}  = 50\Omega 
  \end{array}\)

  Suy ra: 

  \(\begin{array}{l} {I_0} = \frac{{{U_{AF}}}}{{{Z_{AF}}}} = \frac{{120}}{{50}} = 2,4(A)\\ tan{\varphi _{AF}} = \frac{{{Z_L}}}{R} = \frac{{20}}{{40}} = 0,75\\ \Rightarrow {\varphi _{AF}} = \frac{{37\pi }}{{180}}(rad)\\ {\varphi _u} = {\varphi _i} + {\varphi _{AF}} = 0\\ \to {\varphi _i} = - \frac{{37\pi }}{{180}}(rad) \end{array}\)

  Vậy, \(i=2,4cos(100\pi t-\frac{37\pi }{180})(A)\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 3083

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA