YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có R = 100\(\Omega\)\(C=\frac{1.10^{-4}}{\pi }(F)\);\(L=\frac{2}{\pi }(H)\) . cường độ dòng điện qua mạch có dạng: \(i=2cos(100\pi t)(A)\). Tìm biểu thức  đúng của điện áp hai đầu mạch .

  • A. \(u=100\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})(V)\)
  • B. \(u=200\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})(V)\)
  • C. \(u=200\sqrt{2}cos(200\pi t+\frac{\pi }{4})(V)\)
  • D. \(u=200\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{2})(V)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cảm kháng:

   \(Z_L=\omega L=100\pi.\frac{2}{\pi }=200\Omega\)

  Dung kháng:

  \(\begin{array}{l}
  {Z_C} = \frac{1}{{\omega C}}\\
   = \frac{1}{{100\pi .\frac{{{{1.10}^{ - 4}}}}{\pi }}} = 100\Omega 
  \end{array}\)

  Tổng trở: 

  \(\begin{array}{l}
  Z = \sqrt {{R^2} + {{({Z_L} - {Z_C})}^2}} \\
   = \sqrt {{{100}^2} + {{(200 - 100)}^2}} \\
   = 100\sqrt 2 \Omega 
  \end{array}\)

  Hiệu điện thế cực đại:

   \(U_0=I_0.Z= 2.100\sqrt{2}=200\sqrt{2}(V)\)

  Độ lệch pha :

  \(\begin{array}{l}
  tan\varphi  = \frac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R}\\
   = \frac{{200 - 100}}{{100}} = 1\\
   \Rightarrow \varphi  = \frac{\pi }{4}(rad)
  \end{array}\)

  Pha ban đầu của HĐT: 

  \(\varphi _u=\varphi _i+\varphi =0+\frac{\pi }{4}=\frac{\pi }{4}\)

  ⇒ Biểu thức tức thời điện áp của  hai đầu mạch:

  \(\begin{array}{l}
  u = {U_0}cos(\omega t + {\varphi _u})\\
   = 200\sqrt 2 cos(100\pi t + \frac{\pi }{4})(V)
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA