• Câu hỏi:

  Điện áp đặt vào hai đầu một đoạn mạch R, L, C không phân nhánh. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là 200V, hai đầu L là 240V, hai bản tụ C là 120V. Điện áp hiệu dụng hai đầu R là:

  • A. 200V
  • B. 120V
  • C. 160V   
  • D. 80V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:  \(U^{2}=U_R^{2}+(U_L-U_C)^{2}\)

  ⇒ \(U_R^{2}=U^{2}-(U_L-U_C)^{2}\)

  ⇒ \(U_R=\sqrt{U^{2}-(U_L-U_C)^{2}}\).

  Thế số vào ta có: \(U_R=\sqrt{U^{2}-(U_L-U_C)^{2}}\)  \(=\sqrt{200^{2}-(240-120)^{2}}=160(V)\)

  → Chọn đáp án C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC