AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần R = 50\(\Omega\), một cuộn thuần cảm có hệ số tự cảm \(L=\frac{1}{\pi }(H)\) và một tụ điện có điện dung \(C=\frac{2.10^{-4}}{\pi }(F)\) mắc nối tiếp. Biết rằng dòng điện qua mạch có dạng \(i=5cos(100\pi t)(A)\).Tìm biểu thức đúng giữa điện áp tức thời  hai đầu  mạch điện.

  • A. \(u=250\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})(V)\)
  • B. \(u=20\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})(V)\)
  • C. \(u=250\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{2})(V)\)
  • D. \(u=250cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})(V)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cảm kháng:

   \(Z_L=\omega L=100\pi.\frac{1}{\pi }=100\Omega\)

  Dung kháng: 

  \(\begin{array}{l}
  {Z_C} = \frac{1}{{\omega C}}\\
   = \frac{1}{{100\pi .\frac{{{{2.10}^{ - 4}}}}{\pi }}} = 50\Omega 
  \end{array}\)

  Tổng trở:

  \(\begin{array}{l}
  Z = \sqrt {{R^2} + {{({Z_L} - {Z_C})}^2}} \\
   = \sqrt {{{50}^2} + {{(100 - 50)}^2}}  = 50\sqrt 2 \Omega 
  \end{array}\)

  Độ lệch  pha giữa u hai đầu mạch và i: 

  \(\begin{array}{l}
  tan\varphi  = \frac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R}\\
   = \frac{{100 - 50}}{{50}} = 1\\
   \Rightarrow \varphi  = \frac{\pi }{4}(rad)
  \end{array}\)

  Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu mạch điện:  

  \(u=250\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})(V)\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>