ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  small percentage/ British students/ go on/ further education/ other European country//

  • A. A smaller percentage of British students goes on to further education than in any other European country.
  • B. A smaller percentage of British students go on to further education as in any other European country.
  • C. A smaller percentage of British students go on to further education than in any other European country.
  • D. A smaller percentage of British students goes on to further education as in any other European country.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1118

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1