• Câu hỏi:

  Thanks to her high grades at university, she is offered the position.

  • A. If she got high grades at university, she would be offered the position.
  • B. It was her high grades at university which offer her the position.
  • C. If she hadn't got high grades at university, she would not have been offered the position.
  • D. If she had got high grades at university, she would not be offered the position.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC