ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Choose the best sentence A, B, C or D which is made from the given cues.

  Câu hỏi:

  most British universities/ academic year/ divide/ three terms//

  • A. At most British universities the academic year is divided into three terms.
  • B. The academic year of most British universities divides into three terms.
  • C. In most British universities that academic year up to three terms.
  • D. Most British universities divide the academic year is divided up to three terms.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1117

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1