YOMEDIA
UREKA
 • Choose the best sentence A, B, C or D which is made from the given cues.

  Câu hỏi:

  most British universities/ academic year/ divide/ three terms//

  • A. At most British universities the academic year is divided into three terms.
  • B. The academic year of most British universities divides into three terms.
  • C. In most British universities that academic year up to three terms.
  • D. Most British universities divide the academic year is divided up to three terms.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1117

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON