YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  it/ agree/ good education/ give/ people/ best chance/ get/ good job/ improve/ social position//

  • A. It agrees that a good education gives people that best chance to get a good job and to improve their social position.
  • B. It's agreed that a good education gives people that best chance of get a good job and improve their social position.
  • C. It's agreed that a good education gives people best chance getting a good job and improving their social position.
  • D. It's agreed that a good education gives people the best chance of getting a good job and of improving their social position.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1124

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF