ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  it/ agree/ good education/ give/ people/ best chance/ get/ good job/ improve/ social position//

  • A. It agrees that a good education gives people that best chance to get a good job and to improve their social position.
  • B. It's agreed that a good education gives people that best chance of get a good job and improve their social position.
  • C. It's agreed that a good education gives people best chance getting a good job and improving their social position.
  • D. It's agreed that a good education gives people the best chance of getting a good job and of improving their social position.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1124

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1