AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Qui trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm mấy bước?

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Qui trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm 64 bước:

  • Bước 1. Vạch dấu
  • Bước 2. Khoan lỗ
  • Bước 3. Lắp thiết bị điện của bảng điện
  • Bước 4. Nối dây bộ đèn ống huỳnh quang
  • Bước 5. Nối dây mạch điện
  • Bước 6. Kiểm tra
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>