AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm mấy phần tử chính?

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm 5 phần tử chính:

  • Cầu chì
  • Công tắc
  • Chấn lưu
  • Tắc te
  • Bóng đèn
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>