AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các công việc được làm để lắp thiết bị điện của bảng điện?

  • A. Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện
  • B. Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện
  • C. Lắp đặt các phần tử của bộ đèn vào máng đèn
  • D. Cả A và B đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>