YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Quá trình xoắn nhiều bậc của NST ở sinh vật nhân thực theo thứ tự nào sau đây?

  • A.  Nucleoxom → cromatit → sợi nhiễm sắc → sợi cơ bản → NST kép
  • B. Nucleoxom → sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc → sợi siêu xoắn → cromatic → NST kép
  • C. Nucleoxom → sợi cơ bản → cromatit → sợi nhiễm sắc → NST kép
  • D. Sợi nhiễm sắc → sợi cơ bản → nucleoxom → cromatit → NST kép

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102142

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON