YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dạng đột biến nào sau đây thường gây chết hoặc làm giảm sức sống?

  • A. Chuyển đoạn
  • B. Lặp đoạn 
  • C. Mất đoạn 
  • D. Đảo đoạn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102132

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON