YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở ruồi giấm, phân tử prôtêin biểu hiện tính trạng đột biến mắt trắng so với phân tử protein biểu hiện tính trạng mắt đỏ kém một axit amin và có hai axit amin mới. Những biến đổi xảy ra trong gen qui định mắt đỏ là:

  • A. mất 2 cặp nuclêôtit nằm trong hai bộ ba mã hoá kế tiếp nhau
  • B. mất 3 cặp nuclêôtit nằm trong hai bộ ba mã hoá kế tiếp nhau
  • C. mất 3 cặp nuclêôtit nằm gọn trong một bộ ba mã hoá
  • D. mất 3 cặp nuclêôtit nằm trong ba bộ ba mã hoá kế tiếp nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102149

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON