YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về tâm động của NST, những phát biểu nào sau đây đúng?
  (1) Tùy theo vị trí của tâm động mà hình thái của NST có thể khác nhau
  (2) Tâm động là trình tự nucleotit đặc biệt, mỗi NST có duy nhất một trình tự nucleotit này.
  (3) Tâm động bao giờ cũng nằm ở đầu tận cùng của NST.
  (4) Tâm động là vị trí liên kết của NST với thoi phân bào, giúp NST có thể di chuyển về các cực của tế bào trong quá trình phân bào.
  (5) Tâm động là những điểm mà tạo đó NST bắt đầu nhân đôi.

  • A. 1, 2 và 4 
  • B. 3 và 5
  • C.  1, 2 và 5
  • D. 2, 4 và 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102174

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON