YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phương pháp chung để phân tích tác phẩm gồm các công đoạn:

  • A. Phân tích hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.
  • B. Phân tích trực tiếp tác phẩm.
  • C. Phân tích hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, phân tích tác phẩm.
  • D. Phân tích tác phẩm, phân tích nhân vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1893

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON