YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phương pháp chung để phân tích tác phẩm gồm các công đoạn:

  • A. Phân tích hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.
  • B. Phân tích trực tiếp tác phẩm.
  • C. Phân tích hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, phân tích tác phẩm.
  • D. Phân tích tác phẩm, phân tích nhân vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 1893

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON