YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích văn xuôi và nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ không có điểm chung nào sau đây?

  • A. Căn cứ vào đặc điểm ngoại hình, ngôn ngữ, tính cách, tâm lí nhân vật, hành động, số phận của nhân vật để đưa ra nhận xét, đánh giá.
  • B. Đều bám vào ngôn ngữ, hình ảnh, giọng điệu, tình cảm, cảm xúc của tác giả để đưa ra những nhận xét, đánh giá.
  • C. Đều có tính khuôn mẫu, hành chính.
  • D. Đều là sự cảm thụ văn chương bằng cách nêu những nhận xét, đánh giá về nội dung và nghệ thuật đặc sắc dựa trên chính tác phẩm đó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1894

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF