AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yêu cầu nào sau đây không phù hợp khi làm bài văn nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích văn xuôi?

  • A. Phân tích, nhận xét, đánh giá toàn bộ sự nghiệp văn chương của tác giả thông qua tác phẩm văn xuôi hoặc đoạn trích văn xuôi.
  • B. Phân tích, nhận xét, đánh giá về hành động, tâm lí, tính cách , số phận của nhân vật trong tác phẩm văn xuôi hoặc đoạn trích văn xuôi.
  • C. Phân tích, nhận xét, đánh giá về một sự kiện, chủ đề, nội dung của tác phẩm hoặc đoạn trích văn xuôi.
  • D. Phân tích, nhận xét, đánh giá về nghệ thuật văn chương của tác giả trong tác phẩm văn xuôi hoặc đoạn trích văn xuôi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>