YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phương châm tác chiến của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là:

  • A. đánh chắc, tiến chắc.        
  • B. đánh nhanh, thắng nhanh.
  • C. đánh điểm diệt viện.    
  • D. đánh du kích ngắn ngày.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98155

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON