YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hoàn cảnh lịch sử thuận lợi nhất để từ đó Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam là:

  • A. khả năng chi viện của miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam.
  • B. so sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta, nhất là sau chiến thắng Phước Long.
  • C. Mĩ cắt giảm viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.
  • D. quân Mĩ và quân Đồng minh đã rút khỏi miền Nam, Ngụy mất chỗ dựa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98140

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON