• Câu hỏi:

  Phép lai nào dưới đây được xem là phép lai phân tích?

  • A. AABB x AaBb
  • B. AaBb x AaBb
  • C. AaBb x aabb
  • D. aabb x aabb

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội cần kiểm tra kiểu gen với cơ thể mang tính trạng lặn.

  Vậy chỉ có phép lai “AaBb x aabb” là phép lai phân tích.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC