ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở người, bệnh/hội chứng nào dưới đây do đột biến gen gây nên?

  • A. Bệnh ung thư máu      
  • B. Hội chứng Patau
  • C. Hội chứng Tơcnơ        
  • D. Bệnh phêninkêto niệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  * Bệnh ung thư máu do đột biến mất đoạn NST số 21 hoặc 22 => loại A

  - Hội chứng Patau, hội chứng Tơcnơ, do đột biến số lượng NST gây nên => loại B, C

  - Bệnh phêninkêto niệu do đột biến gen lặn => chọn D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25464

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF