ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo Đacuyn, đối tượng bị tác động  trực tiếp của chọn lọc tự nhiên là

  • A. cá thể.
  • B. quần thể.
  • C. quần xã.
  • D. hệ sinh thái.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo Đacuyn đối tượng bị tác động trực tiếp của chọn lọc tự nhiên là cá thể.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25441

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON