YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây sai:

  • A. Trong hợp chất, crom có số oxi hóa đặc trưng là +2, +3, +6.
  • B. Dung dịch K2Cr2O7 có màu da cam.
  • C. CrO3 là oxi axit.
  • D. Cr2O3 tan được trong dung dịch NaOH loãng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81797

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON