YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:
  (a) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.
  (b) Ở nhiệt độ thường, triolein tồn tại ở trạng thái lỏng.
  (c) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol.
  (d) Đốt cháy hoàn toàn etyl fomat thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O.
  (e) Phenyl axetat là sản phẩm của phản ứng giữa là axit axetic và phenol.
  (f) Đốt cháy hoàn toàn anđehit axetic thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.
  Số phát biểu đúng là

  • A. 6
  • B. 3
  • C. 5
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (a), (b), (c), (f).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81823

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON