YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các cặp chất sau:

  (1) NaAlO2 và HCl;

  (2) NaOH và NaHCO3;

  (3) BaCl2 và NaHCO3 ;

  (4) (NH2)2CO và Ca(OH)2 ;

  (5) Ba(AlO2)2 và Na2SO4;

  (6) PbS và O3

  (7) Ba(HCO3)2 và NaOH.

  (8) CH3COONH4 và HCl

  (9) KHSO4 và NaHCO3

  (10) CuO + C

  Số cặp trong đó có phản ứng xảy ra là:

  • A. 9
  • B. 10
  • C. 8
  • D. 7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81758

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON