AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây về quang phổ liên tục là không đúng? 

  • A.  Quang phổ liên tục vhỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng. 
  • B. Quang phổ liên tục do các chất khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp phát ra.
  • C. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng. 
  • D. Ở cùng một nhiệt độ quang phổ liên tục các nguồn sáng khác nhau là giống nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA