AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng nào sau đây không thể hiện bản chất sóng của ánh sáng? 

  • A. huỳnh quang.          
  • B. tán sắc      
  • C. giao thoa.                
  • D. nhiễu xạ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA