AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

  • A. Tia tử ngoại có tác dụng sinh lý.               
  • B. Tia tử ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang.
  • C. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.     
  • D. Tia tử ngoại có không khả năng đâm xuyên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>