AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để hai sóng cùng tần số truyền theo một chiều giao thoa được với nhau, thì chúng phải có 

  • A. cùng biên độ và cùng pha.                               
  • B. hiệu số pha không đổi theo thời gian.
  • C.  cùng biên độ và hiệu số pha không đổi theo thời gian.  
  • D. cùng biên độ và ngược pha.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>