YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai về sóng điện từ ?

  • A. Sóng điện từ mang năng lượng tỉ lệ với luỷ thừa bậc 4 của tần số.
  • B. Sóng điện từ là sóng ngang.                        
  • C. Sóng điện từ có đầy đủ các tính chất giống sóng cơ.
  • D. Giống như sóng cơ, sóng điện từ cần môi trường vật chất đàn hồi để lan truyền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3225

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF