YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai về sóng điện từ ?

  • A. Sóng điện từ mang năng lượng tỉ lệ với luỷ thừa bậc 4 của tần số.
  • B. Sóng điện từ là sóng ngang.                        
  • C. Sóng điện từ có đầy đủ các tính chất giống sóng cơ.
  • D. Giống như sóng cơ, sóng điện từ cần môi trường vật chất đàn hồi để lan truyền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3225

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON