YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện từ trường?

  • A. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường. 
  • B. Vận tốc lan truyền của điện từ trường trong chất rắn lớn nhất, trong chất khí bé nhất và không lan truyền được trong chân không. 
  • C. Điện trường và từ trường tồn tại riêng biệt, độc lập với nhau. 
  • D. Sóng điện từ do mạch dao động LC phát ra mang năng lượng càng lớn nếu điện tích trên tụ C dao động với chu kì càng lớn.   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 3221

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA