YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điện tích trên bản cực của tụ điện dao động điều hòa với phương trình q = Qocos(2πt/T). Năng lượng điện trường biến đổi 

  • A.  tuần hoàn với chu kì 2T.
  • B. tuần hoàn với chu kì T/4.
  • C. tuần hoàn với chu kì T.
  • D. tuần hoàn với chu kì T/2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 42516

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON