AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điện tích trên bản cực của tụ điện dao động điều hòa với phương trình q = Qocos(2πt/T). Năng lượng điện trường biến đổi 

  • A.  tuần hoàn với chu kì 2T.
  • B. tuần hoàn với chu kì T/4.
  • C. tuần hoàn với chu kì T.
  • D. tuần hoàn với chu kì T/2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>