AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai? 

  • A. Khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ thì động lượng của hệ được bảo toàn. 
  • B. Vật rơi tự do không phải là hệ kín vì trọng lực tác dụng lên vật là ngoại lực.
  • C. Hệ gồm "Vật rơi tự do và Trái Đất" được xem là hệ kín khi bỏ qua lực tương tác giữa hệ vật với các vật khác (Mặt Trời, các hành tinh. . . ).  
  • D. Một hệ gọi là hệ kín khi ngoại lực tác dụng lên hệ không đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>