AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một viên đạn khối lượng m = 15g bay theo phương ngang với vận tốc v1 = 300m/s xuyên qua một tấm gỗ dày 7,5 cm. Sau khi xuyên qua tấm gỗ đạn có vận tốc v2 = 100m/s. Lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn là 

  • A.  8000N               
  • B.  6000N                  
  • C. 4000N      
  • D.  2000N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>