AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai vật lần lượt có khối lượng m1 = 2 kg; m2 = 3 kg chuyển động với các vận tốc v1 = 2 m/s, v2 = 4 m/s. Biết \(\overrightarrow {{v_1}}  \uparrow  \downarrow \overrightarrow {{v_2}} \). Tổng động lượng của hệ là 

  • A. 16 kg.m/s     
  • B. 8 kg.m/s       
  • C. 40 kg.m/s      
  • D. 12,65 kg.m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>