AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn  phát biểu sai :  

  • A. Hiệu suất cho biết tỉ lệ giữa công có ích và công toàn phần do máy sinh ra khi hoạt động 
  • B. Hiệu suất được tính bằng hiệu số giữa công có ích và công toàn phần
  • C. Hiệu suất được tính bằng thương  số giữa công có ích và công toàn phần 
  • D. Hiệu suất có giá trị luôn nhỏ hơn 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>